Had Liabiliti

UGO Travel & Tours Sdn Bhd, sebagai pemilik dan pengendali laman web ugotravel.com.my, ingin menegaskan bahawa kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang bentuk kerugian, sama ada secara langsung atau tidak langsung, yang mungkin dialami oleh mana-mana pihak akibat dari penggunaan laman web ini. Ini juga termasuk situasi di mana pengguna mengalami ketidakupayaan untuk menggunakan laman web kami. Selain itu, kami tidak akan bertanggungjawab atas kenyataan atau tindakan yang dinyatakan oleh pihak ketiga di laman web ini, atau atas perkara-perkara lain yang berkaitan dengan laman web kami. Kami ingin memastikan bahawa penggunaan laman web ini adalah atas risiko anda sendiri, dan kami tidak akan memikul tanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerugian yang mungkin timbul dari penggunaan laman web ini. Kami menggalakkan semua pengguna untuk berhati-hati dan berwaspada semasa menggunakan laman web kami.

 

Pautan / Hiperangkai

Kami ingin menegaskan bahawa kami menyediakan pautan kepada laman web lain yang dimiliki dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Oleh kerana itu, kami tidak mempunyai kawalan terhadap kandungan, iklan, produk, atau bahan-bahan lain yang disediakan di laman web-laman web tersebut. Ini bermakna bahawa kami tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa yang terdapat di laman web pihak ketiga tersebut. Kami menggalakkan pengguna untuk berhati-hati dan menggunakan budi bicara apabila mengakses laman web tersebut, kerana kami tidak memikul sebarang tanggungjawab terhadap kandungan atau aktiviti di laman web pihak ketiga.

 

Sekatan Atau Penamatan Akses

Kami berhak menyekat atau menamatkan akses ke mana-mana bahagian pada bila-bila masa, dengan atau tanpa notis; dan bahawa kami tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kerugian akibat daripada sekatan atau penamatan akses tersebut.

 

Perubahan Kepada Penafian & Terma Penggunaan ini

Kami berhak menyekat atau menamatkan akses ke mana-mana bahagian pada bila-bila masa, dengan atau tanpa notis; dan bahawa kami tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kerugian akibat daripada sekatan atau penamatan akses tersebut.

 

Umum

Terma-terma dalam Penafian dan Terma Penggunaan ini harus selalu diperhatikan bersama dengan Syarat-syarat Standard. Jika terdapat sebarang pertentangan atau ketidakselarasan antara terma-terma dalam Penafian dan Terma Penggunaan ini dengan Syarat-syarat Standard, maka terma-terma dalam Penafian dan Terma Penggunaan ini akan mengatasi. Apabila mana-mana bahagian dari terma-terma ini dianggap melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku, bahagian tersebut akan dianggap tidak sah dan terma-terma ini akan diteruskan dengan mempertimbangkan bahawa bahagian yang tidak sah itu tidak wujud, dengan peruntukan-peruntukan yang lain tetap berkuatkuasa tanpa terjejas oleh ketidaksahterimaan bahagian tersebut.

 

WhatsApp kami di sini...